ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒

16 ซอยโชติวัฒน์ 18 สะพาน99 ถนนประชาชื่น แขวง/เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ 0 2959 3747 โทรสาร 0 2959 3751

Website : www.samsen2.ac.th E-mail : samsen2@hotmail.com